Предстоящи уебинари

Отминали уебинари

Актуални аспекти в обучението по МАТЕМАТИКА в 8. клас

Лектор(и): проф. Емил Колев, Стелиана Кокинова и Иван Георгиев

Дата на провеждане: 13.07.2017 г.

Час на провеждане: 17:45

Виж запис

ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСТВАНЕ в 8. клас?

Лектор(и): проф. Георги Каприев

Дата на провеждане: 13.07.2017 г.

Час на провеждане: 16:00

Виж запис

Възможности за реализация на новата учебна програма по ЛИТЕРАТУРА за 6. клас

Лектор(и): Илияна Кръстева

Дата на провеждане: 12.07.2017 г.

Час на провеждане: 17:45

Виж запис

Развитие на технологични и предприемачески компетентности чрез обучението по ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО в 6.клас

Лектор(и): Мария Кавданска

Дата на провеждане: 11.07.2017 г.

Час на провеждане: 17:45

Виж запис

Съвременни измерения на обучението по ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО във 2. кл.

Лектор(и): доц. д-р Николай Цанев, Магданела Делинешева, Геновева Йотова и Ирена Неделчева

Дата на провеждане: 07.07.2017 г.

Час на провеждане: 16:00

Виж запис

Изграждане на предприемачески умения чрез обучението по Технологии и предприемачество в 8. клас

Лектор(и): Джеймс Йоловски

Дата на провеждане: 06.07.2017 г.

Час на провеждане: 17:45

Виж запис

Възможности за реализация на новата учебна програма по ЛИТЕРАТУРА за 8. клас

Лектор(и): проф. д-р Виолета Герджикова и доц. д-р Бойко Пенчев

Дата на провеждане: 05.07.2017 г.

Час на провеждане: 17:45

Виж запис

Подходи в реализирането на образователното съдържание в учебната програма по МУЗИКА за 8. клас.

Лектор(и): проф. Елисавета Вълчинова-Чендова

Дата на провеждане: 03.07.2017 г.

Час на провеждане: 17:45

Виж запис

Постигане на знания и творчески умения в обучението по МУЗИКА в 6. клас.

Лектор(и): проф. Елисавета Вълчинова-Чендова

Дата на провеждане: 03.07.2017 г.

Час на провеждане: 16:00

Виж запис

Учебната програма по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 8. кл. - възможности и предизвикателства пред преподавателя

Лектор(и): Десислава Кралева

Дата на провеждане: 30.06.2017 г.

Час на провеждане: 19:00

Виж запис