Предстоящи уебинари

Отминали уебинари

Развитие на технологични и предприемачески компетентности чрез обучението по ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО в 6.клас

Лектор(и): Мария Кавданска

Дата на провеждане: 11.07.2017 г.

Час на провеждане: 17:45

Виж запис

Съвременни измерения на обучението по ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО във 2. кл.

Лектор(и): доц. д-р Николай Цанев, Магданела Делинешева, Геновева Йотова и Ирена Неделчева

Дата на провеждане: 07.07.2017 г.

Час на провеждане: 16:00

Виж запис

Изграждане на предприемачески умения чрез обучението по Технологии и предприемачество в 8. клас

Лектор(и): Джеймс Йоловски

Дата на провеждане: 06.07.2017 г.

Час на провеждане: 17:45

Виж запис

Традиции и новости в обучението по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА в 8. клас

Лектор(и): Елена Томова

Дата на провеждане: 04.07.2017 г.

Час на провеждане: 17:45

Виж запис

Обучението по ИТ в 6. кл. - задължително за грамотността на съвременния човек

Лектор(и): Нели Георгиева

Дата на провеждане: 30.06.2017 г.

Час на провеждане: 17:45

Виж запис

Развиване на езиковите и на комуникативните компетентности в контекста на учебната програма по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за 8. кл.

Лектор(и): гл. ас. д-р Димка Димитрова

Дата на провеждане: 29.06.2017 г.

Час на провеждане: 19:00

Виж запис

Развиване на езиковите и на комуникативните компетентности в контекста на учебната програма по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за 6. кл.

Лектор(и): проф. д.п.н. Маргарита Георгиева

Дата на провеждане: 29.06.2017 г.

Час на провеждане: 17:45

Виж запис

Компетентностният подход в обучението по БЕЛ по новата учебна програма за 2. кл.

Лектор(и): доц. д-р Мая Сотирова и ас. Теодора Власева

Дата на провеждане: 29.06.2017 г.

Час на провеждане: 16:00

Виж запис

Теоретически знания, интелектуални и практически умения в обучението по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО в 6. кл.

Лектор(и): проф. д-р Бисер Дамянов

Дата на провеждане: 28.06.2017 г.

Час на провеждане: 17:45

Виж запис

Нови знания, практически дейности и упражнения в обучението по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО във 2. кл.

Лектор(и): проф. д-р Бисер Дамянов

Дата на провеждане: 28.06.2017 г.

Час на провеждане: 16:00

Виж запис