Отминали уебинари

Предстоящи уебинари

Обучението по ИТ в 6. кл. - задължително за грамотността на съвременния човек

Лектор(и): Нели Георгиева

Начало на излъчването: 30.06.2017 г. от 17:30 часа

Начало на уебинара: 30.06.2017 г. от 17:45 часа

Развиване на езиковите и на комуникативните компетентности в контекста на учебната програма по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за 8. кл.

Лектор(и): гл. ас. д-р Димка Димитрова

Начало на излъчването: 29.06.2017 г. от 18:45 часа

Начало на уебинара: 29.06.2017 г. от 19:00 часа

Развиване на езиковите и на комуникативните компетентности в контекста на учебната програма по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за 6. кл.

Лектор(и): проф. д.п.н. Маргарита Георгиева

Начало на излъчването: 29.06.2017 г. от 17:30 часа

Начало на уебинара: 29.06.2017 г. от 17:45 часа

Компетентностният подход в обучението по БЕЛ по новата учебна програма за 2. кл.

Лектор(и): доц. д-р Мая Сотирова и ас. Теодора Власева

Начало на излъчването: 29.06.2017 г. от 15:45 часа

Начало на уебинара: 29.06.2017 г. от 16:00 часа

Теоретически знания, интелектуални и практически умения в обучението по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО в 6. кл.

Лектор(и): проф. д-р Бисер Дамянов

Начало на излъчването: 28.06.2017 г. от 17:30 часа

Начало на уебинара: 28.06.2017 г. от 17:45 часа

Нови знания, практически дейности и упражнения в обучението по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО във 2. кл.

Лектор(и): проф. д-р Бисер Дамянов

Начало на излъчването: 28.06.2017 г. от 15:45 часа

Начало на уебинара: 28.06.2017 г. от 16:00 часа

Възможности за стимулиране на интересите на учениците и професионалното усъвършенстване на учителя при работа с учебния комплект по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА в 6. кл.

Лектор(и): доц. д-р Даниела Ангелова

Начало на излъчването: 27.06.2017 г. от 17:30 часа

Начало на уебинара: 27.06.2017 г. от 17:45 часа

Съвременният учебник по ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ за 8. кл. като средство за развиване на ключовите компетентности

Лектор(и): Елка Златкова

Начало на излъчването: 26.06.2017 г. от 18:45 часа

Начало на уебинара: 26.06.2017 г. от 19:00 часа

Актуални аспекти на обучението по МАТЕМАТИКА във 2. кл. в светлината на реформата

Лектор(и): доц. д.р Габриела Кирова

Начало на излъчването: 26.06.2017 г. от 17:30 часа

Начало на уебинара: 26.06.2017 г. от 17:45 часа